Ważna informacja - góra strony

Ankieta nt. Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Zmarł Andrzej Żylicz – Zasłużony dla Ropczyc

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 21 maja 2023 r., w wieku 95 lat zmarł Andrzej Żylicz, kapitan w stanie spoczynku, żołnierz Armii Krajowej, kapral Batalionów Chłopskich, wykładowca Politechniki Gdańskiej, specjalista w dziedzinie budowy okrętów, przyjaciel ropczyckiego samorządu.

Swoją młodość i pracę zawodową związał z Gdynią, Gdańskiem i Wrocławiem, ale od ponad 30 lat był mieszkańcem Ropczyc. W latach 2004-2013 był Prezesem Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ropczycach, brał wówczas czynny udział w świętach państwowych, ważnych patriotycznych wydarzeniach dla naszej lokalnej społeczności, obchodach rocznic walk i egzekucji z czasów okupacji. Mając możliwość niesienia pomocy nigdy nie zapominał o potrzebach środowiska kombatanckiego, nad którym sprawował opiekę. Będąc wiarygodnym świadkiem historii wygłaszał prelekcje w szkołach oraz bibliotekach, gdzie z zaciekawieniem dzieci i młodzież wysłuchiwały relacji z okresu II wojny światowej. Brał udział w odsłanianiu tablic i pomników, uczestniczył w konferencjach dotyczących historii obwodu AK Dębica, brał udział w lokalnych i okręgowych spotkaniach organizowanych przez Samorząd Terytorialny, Uniwersytet Rzeszowski, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach, prasę lokalną oraz ropczycki Uniwersytet III. Wieku.

Odznaczony: Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Batalionów Chłopskich. Jako działaczowi Światowego Związku Żołnierzy AK przyznano Andrzejowi Żyliczowi istotne miejsce w konkursie zorganizowanym w jednym z tygodników lokalnych „Osobowość Roku”. Współdziałał z ZHP, ZHR i Związkiem Strzeleckim „Strzelec” w Sędziszowie Młp.

W 2018 r. był Honorowym Członkiem Komitetu Gminnych Obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, gdzie pełnił rolę reprezentacyjną, podnosząc swoim autorytetem rangę obchodów. Za całokształt działalności społecznej na rzecz upowszechnienia historii i kultury oraz promocji miasta Ropczyce, w 2019 r. otrzymał tytuł Zasłużony dla Ropczyc.

Z chwilą śmierci Andrzeja Żylicza ropczycka społeczność poniosła wielką stratę.

Rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.