Ważna informacja - góra strony

Zapraszamy dzieci do aktywnego spędzania wakacji

Miasta partnerskie

Ropczyce współpracują na zasadach partnerskich z miastem Stropkov na Słowacji. Współpraca ta ma na celu zacieśnienie kontaktów na płaszczyźnie kulturalnej i sportowej, natomiast nadrzędnym celem jest rozwinięcie współpracy gospodarczej, czego przejawem były organizowane misje gospodarcze z udziałem przedsiębiorców z naszego regionu.