Ważna informacja - góra strony

Zapraszamy na 47. Dni Ziemi Ropczyckiej

Jednostki organizacyjne

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Grunwaldzka 19
39 – 100 Ropczyce
tel. (0-17) 22 18 367
fax. (0-17) 22 28 904
www.bpropczyce.eu

Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera
ul. Bursztyna
39-100 Ropczyce
tel. (0-17) 22 18 228
fax (0-17) 22 10 198
www.ropczyce.info.pl

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Konarskiego 6
39-100 Ropczyce
tel./fax (0-17) 22 17 312
www.rcsir.pl

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krótka 1
39-100 Ropczyce
tel./fax (0-17) 22 18 494
Biuletyn Informacji Publicznej
www.mgopsropczyce.eu

Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych
ul. Mickiewicza 11
39-100 Ropczyce
tel. (0-17) 221 05 14

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce
te. (0-17) 22 10 515