Ważna informacja - góra strony

Zapraszamy na kolejną edycję konkursu "Posmakuj w Ropczycach"

Władze

Burmistrz: Bolesław Bujak; tel. (17) 22-10-550
Z-ca Burmistrza: Marek Misiura; tel. (17) 22-10-550
Sekretarz Gminy: Teresa Kiepiel; tel. (17) 22-10-553
Skarbnik Gminy: Beata Malec; tel. (17) 22-10-541