Ważna informacja - góra strony

Zapraszamy na 47. Dni Ziemi Ropczyckiej

Czyste Powietrze

www.czystepowietrze.gov.pl

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.
Celem Programu jest poprawa jakości powietrza.
Wsparcie finansowe można otrzymać na:
• wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
• instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Z dofinansowania „Czyste powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie – Portal Beneficjenta Program Czyste Powietrze.

W Urzędzie Miejskim w Ropczycach funkcjonuje również punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze, w którym można otrzymać pomoc w przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie oraz rozliczeniu wniosku o płatność.

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”
Urząd Miejski w Ropczycach
39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1,
Tel. 17 22 10 567

Prezentacja „Program priorytetowy Czyste Powietrze”POBIERZ