Ważna informacja - góra strony

Wakacje w gminie Ropczyce

Komisje Rady Miejskiej

Komisje stałe Rady Miejskiej w Ropczycach
Biuletyn Informacji Publicznej

Przewodniczący komisji Rady Miejskiej:
Komisja ds. Gospodarki Komunalnej oraz Rozwoju Gospodarczego: Zenon Charchut
Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu: Bolesław Bujak
Komisja ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Przeciw-powodziowego: Jerzy Schab
Komisja ds. Zdrowia i Porządku Publicznego: Andrzej Rachwał
Komisja Rewizyjna: Grzegorz Bielatowicz
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Teresa Rachwał