Komisje Rady Miejskiej

Komisje stałe Rady Miejskiej w Ropczycach
Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja Rewizyjna
Stanisław Marć – przewodniczący
Zenon Charchut – zastępca przewodniczącego
Genowefa Ciosek
Dariusz Herbut
Henryk Kędziora
Kazimierz Mądro
Mateusz Raś
Wojciech Róg
Dariusz Skórski

Komisja skarg, wniosków i petycji
Genowefa Ciosek – przewodniczący
Wojciech Róg – zastępca przewodniczącego
Mariusz Bernat
Mateusz Chmura
Arkadiusz Kutkowski
Stanisław Marć
Dariusz Mormol
Michał Przystaś
Dariusz Skórski

Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego
Zenon Charchut – przewodniczący
Andrzej Rachwał – zastępca przewodniczącego
Mariusz Bernat
Grzegorz Bielatowicz
Marek Fic
Dariusz Herbut
Michał Przystaś
Teresa Rachwał
Jan Rydzik

Komisja ds. oświaty, kultury i sportu
Dariusz Mormol – przewodniczący
Kazimierz Mądro – zastępca przewodniczącego
Marek Fic
Henryk Kędziora
Bogdan Madeja
Teresa Rachwał
Mateusz Raś

Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Bogdan Madeja – przewodniczący
Piotr Raś – zastępca przewodniczącego
Grzegorz Bielatowicz
Mateusz Chmura
Arkadiusz Kutkowski

Komisja ds. zdrowia i porzadku publicznego
Andrzej Rachwał – przewodniczący
Jan Rydzik – zastępca przewodniczącego
Piotr Raś