Ważna informacja - góra strony

Zapraszamy dzieci do aktywnego spędzania wakacji

Szacowanie strat spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Podkarpacki Urząd Wojewódzki przypomina, że w przypadku wystąpienia na terenie gminy/miasta niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi, lawina) oraz wniosków producentów rolnych o oszacowanie strat Wójt/Burmistrz/Prezydent uaktywnia prace Gminnej Komisji ds. szacowania strat, o czym niezwłocznie informuje wojewodę.

Zarówno procedura szacowania strat, zgłoszenie wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, jak i wnioski dla producentów rolnych o przeprowadzenie szacunków strat dostępne są na stronie BIP Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Co robimy / Informacje z zakresu rolnictwa / Szacowanie strat przez niekorzystne zjawiska w gospodarstwach rolnych (https://www.gov.pl/web/uw-podkarpacki/szacowanie-strat-spowodowanych-przez-niekorzystne-zjawiska-w-w-gospodarstwach-rolnych).

W związku z powyższym Urząd Miejski w Ropczycach informuję, iż zgodnie z czwartym raportem opublikowanym przez IUNG-PIB w Puławach, dotyczącym aktualnego stanu zagrożenia suszą rolniczą, stwierdzono wystąpienie suszy również na terytorium województwa podkarpackiego: (http://susza.iung.pulawy.pl/komentarz/2022,04/).

Aktualny stan zagrożenia suszą dla Gminy Ropczyce podawany jest na stronie internetowej (https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2021,1407032/). Zaleca się stałą, we własnym zakresie weryfikację czy Państwa uprawy są objęte suszą, gdyż raporty ulegają ciągłej aktualizacji.

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (niestanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Gminnej Komisji ds. szacowania strat. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać indywidualnie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikacje.