Ważna informacja - góra strony

Zapraszamy dzieci do aktywnego spędzania wakacji

Rozbudowa osiedlowego systemu ciepłowniczego w Ropczycach

Trwają prace przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącego osiedlowego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych”. Aktualnie wykonawca realizuje prace w rejonie ulic Żeromskiego i Iwaszkiewicza.

Wszystkie działania są bardzo czasochłonne i powodują długotrwałe pozostawanie wykopów otwartych. Stąd też prośba wykonawcy do mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość. Prace postępują zgodnie z harmonogramem i na nowy sezon grzewczy instalacja będzie już funkcjonowała.

Prace adaptacyjne pomieszczeń na węzły zostały zakończone. Trwa natomiast montaż w węzłach z branży sanitarnej i elektrycznej. Przystąpiono również do odtwarzania chodników i placów parkingowych w miejscach zakończenia robót ziemnych. Kilka wykopów (miejsca wykorzystania istniejących kanałów do ułożenia nowych rur preizolowanych) pozostanie otwartych; będą sukcesywnie zasypywane dopiero po uruchomieniu nowej instalacji ze względu na wciąż działającą instalację ciepłej wody użytkowej.

Inwestor, gminna spółka PEC, wyraża podziękowania administratorom i zarządom obu spółdzielni mieszkaniowych oraz TBS za współpracę i merytoryczne podejście do projektu.