Ważna informacja - góra strony

Ankieta nt. Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Remont drogi przy pomniku w Małej

Rozpoczęły się remonty dróg gminnych. Jednym z pierwszych obszarów, które przejdą modernizację, jest odcinek drogi w Małej prowadzący do pomnika Chrystusa Króla.

Prace remontowe obejmują wyłożenie kostki brukowej wraz z odpowiednią podbudową na długości 270 metrów. Planowane zakończenie robót przewiduje się na pierwszą połowę czerwca. Wykonawcą jest Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady. Inwestycja zostanie sfinansowana z budżetu gminy Ropczyce w kwocie 165 tys. zł.