Ważna informacja - góra strony

Zarządcy dróg w gminie Ropczyce

Remont chodnika przy ul. Kościuszki

Rozpoczął się remont chodnika przy ul. Kościuszki przy bloku nr 4. Stare płyty betonowe zostaną zastąpione kostką brukową. Planowany termin zakończenia prac to koniec listopada.

➡️Zadanie zleciła gmina Ropczyce w ramach remontów dróg i chodników. Wykonawcą robót jest firma Solid-Bruk z Łączek Kucharskich.

➡️50 metrowy odcinek chodnika to koszt około 25 tysięcy złotych. Pieniądze w całości pochodzą z budżetu gminy.