Ważna informacja - góra strony

Preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców gminy

Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP w Ropczycach

21 lutego br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach odbył się uroczysty apel z okazji zdania obowiązków st. bryg. Witolda Wierciocha Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, w związku z zakończeniem pełnienia służby w szeregach PSP.

W imieniu Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce, zastępca burmistrza Marek Misiura złożył Komendantowi podziękowania za zaangażowanie i codzienną służbę w Państwowej Straży Pożarnej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom oraz za wszystkie podjęte działania mające na celu ratowanie życia, zdrowia i dobytku.