Ważna informacja - góra strony

Zapraszamy dzieci do aktywnego spędzania wakacji

Ogłoszenie o konkursie z profilaktyki pn”Pozalekcyjne zajęcia sportowe w piłce nożnej i siatkowej jako forma profilaktyki alernatywnej”.