Ważna informacja - góra strony

Informacja o możliwości składania wniosków na zakup węgla od gminy

Konserwacja brzegów Wielopolki

Samorząd Ropczyc od wielu lat występuje do Prezesa Zarządu Wód Polskich o utrzymanie dobrego stanu koryta Wielopolki, Niedźwiadki i Malanki. Wody Polskie, jako właściciel wszystkich cieków wodnych, są zobowiązane do podjęcia działań, których celem jest ochrona przed powodzią.

Na wniosek burmistrza Bolesława Bujaka, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zlecił wykonanie konserwacji brzegów Wielopolki w granicach miasta poprzez wykoszenie i usunięcie zakrzaczeń. Zarośnięte brzegi Wielopolki mogą powodować po okresie zimowych roztopów zatory i lokalne podtopienia.

default