Ważna informacja - góra strony

Ankieta nt. Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Gminny Dzień Strażaka

W 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w przeddzień patrona Św. Floriana, odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka. Burmistrz Bolesław Bujak przekazał symbolicznie samochód strażacki dla OSP Ropczyce-Granice oraz agregat prądotwórczy dla OSP Ropczyce-Śródmieście. Zakup pojazdu zrealizowano przy wsparciu dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, pochodzącej z MSWiA w kwocie 200 000,00 zł. Pozostała kwota zakupu to środki z budżetu Gminy w wysokości 224 998,21 zł. Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego wraz z osprzętem i przyczepą do jego transportu sfinansowany został przy wsparciu dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 25 000,00 zł. Pozostała kwota to środki z budżetu Gminy w wysokości 50 030,00 zł.

W Centrum Kultury im. J. Mehoffera, w podziękowaniu za służbę, burmistrz Bolesław Bujak uhonorował 14 druhów strażaków z wszystkich jednostek OSP z naszej gminy. Wyróżnienia te są skierowane do strażaków ratowników OSP wyróżniających się w roku ubiegłym między innymi: aktywnym udziałem w działaniach ratowniczych w swych jednostkach polegających na niesieniu ratunku dla zdrowia, życia i mienia w obliczu wypadków, w walce z żywiołem ognia i sił przyrody, ale również są liderami w swych lokalnych społecznościach działając na rzecz ich rozwoju. Otrzymali je:
– druh Jerzy Chojecki – OSP Mała
– druh Mieczysław Darłak – OSP Ropczyce-Granice
– druh Marcin Grabowy – OSP Gnojnica Wola
– druh Kamil Jasek – OSP Ropczyce-Witkowice
– druh Rafał Ligęska – OSP Łączki Kucharskie
– druh Jerzy Królikowski – OSP Niedźwiada
– druh Andrzej Powrózek – OSP Brzezówka
– druh Stanisław Posłuszny – OSP Gnojnica Dolna
– druhna Anna Rojek – OSP Ropczyce-Chechły
– druh Mariusz Wójcik – OSP Lubzina
– druh Marcin Zakrzewski – OSP Okonin

Za wzorową postawę, zaangażowanie oraz społeczną pracę na rzecz jednostek OSP z terenu gminy Ropczyce wyróżnienia otrzymali:
– druh Andrzej Rachwał – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Ropczycach
– druh Waldemar Cholewa – Komendant Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Ropczycach
– druh Sylwester Borowicz – zastępca Komendanta Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Ropczycach

LINK DO GALERII ZDJĘĆ