Ważna informacja - góra strony

Preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców gminy

661. urodziny Ropczyc

661 lat temu, 3 marca 1362 roku król Kazimierz Wielki nadał Ropczycom prawa miejskie. W Rynku o godz. 12 na mieszkańców czekać będzie tort, a w Centrum Kultury odbędzie się uroczyste spotkanie, podczas którego nadane zostaną tytuły Zasłużony dla Ropczyc.