Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Ruszyła trzecia część Programu „Czyste Powietrze” z dofinansowaniem do 90% kosztów kwalifikowanych wymiany źródła ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

Dotacja przysługuje osobom fizycznym – właścicielom lub współwłaścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których dochód na osobę nie przekracza 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, a także dla osób z ustalonym prawem do zasiłku.
W dalszym ciągu obowiązuje dofinansowanie w wysokości 60% przy miesięcznym dochodzie na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym, a także 30% dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł.

Szczegóły na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/
Informacje o programie udzielane są także w Urzędzie Miejskim pod nr tel. 17 22 10 567.