Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak zaprasza mieszkańców gminy Ropczyce oraz lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych w związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 2022-2030.

Konsultacje są przeprowadzane na terenie gminy Ropczyce w dniach 31.12.2021 – 13.01.2022 r., w formie badania opinii mieszkańców. Do 14 dni od daty zakończenia konsultacji mieszkańcy mogą składać wnioski i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji.

Odpowiedzi na zagadnienia konsultacji oraz wnioski i opinie po zakończeniu konsultacji można składać – w formie pisemnej – do skrzynki znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, natomiast w formie elektronicznej na następujące adresy: kiepielt@ropczyce.eu, pazdane@ropczyce.eu, skalubap@ropczyce.eu).

Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy dla organów gminy oraz dla wykonawcy Strategii Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 2022-2030.

Tematy do konsultacji:
DOC
PDF