Zakup defibrylatora dla OSP Łączki Kucharskie

Kolejna jednostka OSP z naszej gminy wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt ratujący życie. Defibrylator MEDICAL iPAD SP1 został zakupiony i przekazany OSP Łączki Kucharskie. Zakupu dokonano ze środków budżetowych Gminy Ropczyce oraz z funduszu prewencyjnego PZU. Koszt całkowity wynosi 6000 zł. Defibrylator został dodany do wyposażenia samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego Renault GBA, który jest częścią wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej.

Bezpieczeństwo i dobro naszych mieszkańców są priorytetem, a zakup tego defibrylatora to kolejny krok w kierunku realizacji tego celu. Jest to ósme tego typu urządzenie w gminie. Dwa zamontowane są w specjalnych kapsułach w Rynku w Ropczycach oraz na Stadionie Miejskim. Pozostałymi dysponują jednostki OSP Ropczyce, Lubzina, Gnojnica Wola, Niedźwiada oraz Mała.