Uwaga na barszcz Sosnowskiego !

Barszcz Sosnowskiego to roślina należąca do inwazyjnych gatunków obcych (skrót: IGO). Pochodzi z rejonu Kaukazu, skąd został przeniesiony do środkowej i wschodniej części Europy, gdzie rozprzestrzenił się na szeroką skalę. Stanowi on zagrożenie dla bioróżnorodności w przyrodzie oraz dla życia i zdrowia ludzi. Występuje głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów oraz na nieużytkach czy odłogach. Roślina wykazuje silne działanie toksyczne i alergizujące.

Jest on szczególnie niebezpieczny w okresie kwitnienia i owocowania. Wydziela substancję, która może powodować niebezpieczne, bolesne i długotrwałe reakcje na skórze oraz błonach śluzowych, odpowiadające poparzeniom II i III stopnia. Do poparzenia przez barszcz Sosnowskiego może dojść nawet pomimo braku bezpośredniego kontaktu z rośliną. Wydzielane substancje mogą wywoływać także podrażnienia dróg oddechowych, nudności, wymioty, bóle głowy, czy zapalenie spojówek. Parzące działanie barszczu Sosnowskiego nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza dla dzieci i osób cierpiących na alergie. W przypadku podejrzenia styczności lub styczność z rośliną należy dokładnie przemyć zaatakowane miejsca wodą z mydłem i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Każdy, kto zauważy na terenie naszej gminy barszcz Sosnowskiego, powinien zgłosić ten fakt do Urzędu Miejskiego w Ropczycach:
Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce
Referat Ochrony Środowiska – pok. 204, tel. (17) 2210 556

ropczyce@intertele.pl

Zgłoszenie należy złożyć pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej, np. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą lub na adres poczty elektronicznej tutejszego Urzędu zgodnie z zamieszczonym formularzem wraz z załącznikami, które są wymagane.

Zgłoszenie zostanie przekazane organowi właściwemu do wprowadzenia tych danych do Centralnego Rejestru Danych o Inwazyjnych Gatunkach Obcych (IGO), następnie zostanie ustalony właściciel lub zarządca nieruchomości, na którym zgodnie z ustawą spoczywa odpowiedzialność za zwalczanie barszczu Sosnowskiego.

Formularz zgłoszeniowy