Sadzimy rośliny miododajne

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno – edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.
Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.
Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

Urząd Miejski w Ropczycach już po raz drugi dokonał na swoim terenie nasadzeń drzew i krzewów miododajnych w ramach udziału w przedsięwzięciu organizowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „ Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
W ramach zadania otrzymaliśmy 30 szt. sadzonek drzew miododajnych gatunek: lipa drobnolistna, klon pospolity, klon jawor, surmia oraz 20 szt. sadzonek krzewów miododajnych gatunek: krzewuszka i dereń biały.