Ważna informacja - góra strony

Wakacje w gminie Ropczyce

Ropczyce wyróżnione tytułem Lider Aktywności Gospodarczej Podkarpacia

Gmina Ropczyce została wyróżniona tytułem Lider Aktywności Gospodarczej Podkarpacia dwóch dekad XXI wieku w rankingu Gazety Codziennej Nowiny.

Tematem konkursu organizowanego pod koniec 2021 roku były osiągnięcia podkarpackich powiatów i gmin. W ocenie konkursowej brane były pod uwagę m.in. budżety gminy, nakłady finansowe na rozwój gospodarczy oraz najważniejsze osiągnięcia inwestycyjne gminy w minionym dwudziestoleciu. Ważnym punktem oceny były przedsięwzięcia komercyjne, czyli takie, w których inwestorem nie była gmina, ale firmy zewnętrzne. Wśród 21 wyróżnionych gmin z Podkarpacia znalazły się Ropczyce.

Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń z gmin i powiatów, kapituła konkursu, złożona z przedstawicieli podkarpackich uczelni, instytucji otoczenia biznesu i Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, dokonała wyboru trzech liderów wśród powiatów oraz 21 liderów wśród gmin. Kapituła brała pod uwagę nie tylko aktywność gmin, jednostek samorządu, ale także przykłady inwestycji zrealizowanych przed przedsiębiorców. Przesłane przez gminy ankiety pokazują skalę ich aktywności w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury transportowej, wodno-kanalizacyjnej, sportowej czy oświatowej.

Szczegółowe informacje dotyczące rankingu