Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Ropczyce wybudują szkołę w Witkowicach

Gmina Ropczyce otrzymała promesę na I etap budowy szkoły podstawowej w Witkowicach. Dofinansowanie wynosi 10 milionów zł. Natomiast wartość I etapu inwestycji przed przetargiem to 12 milionów 800 tysięcy zł.

Potrzebę nowego budynku szkoły na osiedlu Witkowice od lat dostrzega Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak oraz mieszkańcy osiedla. Samorząd już we wrześniu 2020 roku złożył wniosek o całościowe wsparcie realizacji tej inwestycji. W związku z brakiem dofinansowania, jeszcze tego samego roku podzielono ja na etapy, aby zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania współfinansowania. Wnioski o dofinansowanie tego zadania w ramach rożnych funduszy Gmina Ropczyce składała od 2020 roku zarówno w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy Polskiego Ładu. Mieszkańcy dwukrotnie popierali wniosek burmistrza Ropczyc setkami podpisów w 2021 roku oraz w roku bieżącym poprzez nowopowstałe stowarzyszenie „Budujemy Szkołę w Witkowicach”, które zebrało ponad 2 tysiące podpisów popierających tę inwestycję.

I etap realizacji szkoły w Witkowicach przewiduje budowę części przeznaczonej dla klas od 4 do 8, stan surowy zamknięty. Obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę tego zadania.