Ropczyce wybudują kolejne odcinki wodociągu i kanalizacji

Gmina zrealizuje kolejny etap budowy wodociągu w Łączkach Kucharskich oraz kanalizacji w Brzezówce. Burmistrz Ropczyc, 20 listopada, podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie tej inwestycji w kwocie blisko 3 mln zł.

Zakres zadania przewiduje blisko 9-kilometrowy odcinek sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem, zasuwami wodociągowymi czy pompownią wody. Realizacja zakresu stworzy możliwość podłączenia do tej sieci kolejnych budynków mieszkalnych i sprawi, że w Łączkach Kucharskich gotowe będą wszystkie główne linie wodociągowe. W ramach inwestycji wybudowana będzie też sieć kanalizacji sanitarnej w Brzezówce o długości ponad 1,4 km.

Kosztorysowa wartość całej inwestycji to około 4 mln zł. Pozyskane przez Gminę Ropczyce dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 to kwota ok. 3 mln zł. Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu gminy. Realizacja planowana jest na 2024 rok. Inwestycja wodociągowa pozwoli na dostarczenie wody miejskiej do sieci wodociągu społecznego Niedźwiady Dolnej.