Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Ropczyce chcą rozwijać strefę przemysłową

Gmina Ropczyce złożyła dwa wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.(Edycja siódma – Rozwój Stref Przemysłowych) Uzyskane dofinansowanie ma być przeznaczone na uzbrojenie obszarów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ropczycach.

1️⃣ Pierwszy wniosek zakłada budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wartość tego zadania to 5 mln złotych. Gmina wnioskuje o dofinansowanie w kwocie 4 mln 900 tys. zł.

2️⃣ Drugi wniosek przewiduje budowę dróg od ul. Przemysłowej w kierunku torów kolejowych. Dzięki temu otwarte zostaną kolejne obszary pod inwestycje. Wartość zadania to 11 mln zł. Gmina wnioskuje o dofinansowanie w kwocie 10 mln 870 tys. zł.

Fundusz skierowany jest do tych gmin, na terenie których funkcjonują tereny inwestycyjne o powierzchni co najmniej 80 ha, z których przynajmniej 50 proc. powierzchni jest zagospodarowane infrastrukturą przemysłową. Celem starań gminy o pozyskanie wymienionych środków jest uzbrojenie terenów, dziś rolnych w przemysłowe, dla rozwoju firm produkcyjnych i usługowych na tym obszarze.