Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Przyszłościowe inwestycje PEC w Ropczycach

15 października 2021 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa, na mocy której Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach otrzyma dotację i pożyczkę na dostosowanie kotłowni do statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego”. Wartość projektu wynosi ok. 4 mln zł (netto).

Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w module ORC. Kogeneracja polega na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej, przy maksymalnym ograniczeniu strat. Wytworzone ciepło będzie używane na potrzeby systemu centralnego ogrzewania, zaś energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne PECu lub sprzedawana do sieci energetycznej albo innych odbiorców. W tym celu planowana jest rozbudowa istniejącej kotłowni węglowej o jeden – do maksimum dwóch modułów ORC – pracujących równolegle, zasilanych gorącą wodą. Wykorzystanie modułów ORC uniezależnia produkcję energii elektrycznej od źródła ciepła. Dziś jest to energia z węgla, ale w przyszłości może to być energia z biomasy, czy też z gazu. Aktualnie najtańsza energia jest z węgla. PEC spełnia wszystkie wymagania stawiane przez ochronę środowiska tego typu instalacjom. Nowoczesne stacje odpylania wychwytują zanieczyszczenia, czyniąc źródło ciepła PEC-u przyjazne środowisku.
Aktualnie trwają prace przygotowujące specyfikację techniczną do przeprowadzenia przetargu na dostawę i montaż modułu/modułów ORC wraz z modernizacją pompowni i automatyki na kotłowni.

W odrębnym postępowaniu przetargowym wyłoniony zostanie dostawca nowej stacji uzdatniania wody (SUW) przygotowującej do właściwych parametrów wodę kotłową i sieciową (koszt – ok. 100 tys. zł netto). Tak przygotowana (uzdatniona) woda, przed włączeniem jej do sieci przesyłowych, zostanie podgrzana przy pomocy energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej, która również jest elementem składowym projektu i będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego (koszt też ok. 100 tys. zł netto).

Uzyskanie statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego,” pozwoli na realizację projektu modernizacji sieci ciepłowniczych na osiedlu Św. Barbary. Wartość tego projektu to ok. 7 mln zł (netto): dofinasowanie sięga 85% (6 mln zł). 21 stycznia 2022 r. podpisana została umowa o dofinasowanie z Urzędem Marszałkowskim. Realizacja zadania powinna zakończyć się w październiku 2022 r.