Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Ponad 200 tysięcy na utylizację azbestu

W sumie ponad 205 tysięcy złotych w tym roku Gmina Ropczyce wyda na utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest. Samorząd pozyskał 60% dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie co daje nieco ponad 120 tysięcy złotych. Pozostała kwota, czyli ok. 80 tysięcy złotych to pieniądze z budżetu gminy.
Wszystko wskazuje na to, że tym razem uda się odebrać i zutylizować odpady azbestowe ze 168 posesji, czyli od wszystkich mieszkańców, którzy dotychczas o to wnioskowali (o ile ilości podane przez mieszkańców we wnioskach będą zgodne z ilością zważoną przez wykonawcę zadania).
Odbiorem i utylizacją azbestu zajmie się wybrana w drodze przetargu firma Remontowo – Budowlana „RAGAR”.
Dokładna ilość zebranych ton azbestu będzie znana po 5 października, kiedy firma zakończy pracę.
Dotacja pozyskana przez Gminę Ropczyce jest największą w skali całego województwa podkarpackiego.