Podziękowanie

27 października podczas sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak wraz z Radą Miejską podziękował Kazimierzowi Moskalowi, Posłowi na Sejm V, VI, VII, VIII, IX kadencji Sejmu RP, za długoletnią pracę parlamentarną oraz współpracę i zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności gminy Ropczyce.