Podziękowania i gratulacje dla akrobatek i klubu pływackiego

30 października br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach odbyło się spotkanie Burmistrza z zawodnikami i przedstawicielami klubów Akrobatyka Ropczyce i Fala Ropczyce. Burmistrz Bolesław Bujak miał zaszczyt pogratulować akrobatkom występu na Mistrzostwach Europy w Warnie. Dzięki ich wysiłkowi i determinacji, zdobyły 9. miejsce na arenie międzynarodowej. Burmistrz wręczył podziękowania oraz upominki Wiktorii Rymut, Aleksandrze Golenii i Julii Stan oraz trenerce Reginie Małek. Akrobatki z ropczyckiego klubu regularnie reprezentują naszą gminę w turniejach o randze regionalnej i międzynarodowej, osiągając bardzo dobre wyniki.

Kolejnym punktem spotkanie było wręczenie podziękowań Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Pływackiemu FALA Ropczyce z okazji ich 20-lecia. Trenerzy i szefowie klubu Jerzy Pudo i Jerzy Chmura odebrali serdeczne podziękowania za długotrwałe zaangażowanie w rozwijanie pasji i promowanie sportu w naszej gminie. Burmistrz wyraził swoje życzenia kontynuacji dynamicznego rozwoju klubu pływackiego oraz zachęcenia nowych adeptów pływania do dążenia do swoich celów i rozwijania pasji do sportu.

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu stanowi priorytetowy cel dla Samorządu Ropczyc. Gmina przykłada dużą wagę do stałego rozszerzania oferty bazy sportowej, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i infrastrukturalnym. Dzięki temu chcemy tworzyć jeszcze lepsze warunki dla rozwoju sportu na terenie naszej społeczności.