Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Podsumowanie inwestycji w gminie Ropczyce

Rok 2021 był dla samorządu miasta i gminy Ropczyce obfity w różnego rodzaju inwestycje. Udało się zrealizować wiele zadań drogowych. Wykonano remont i przebudowę dróg oraz ulic (nakładki) na długości 5,5 km za prawie 2 mln zł na terenie sołectw: Niedźwiada, Mała, Gnojnica, Lubzina, Łączki Kucharskie oraz w Ropczycach. Rozbudowana została ul. Przemysłowa na osiedlu Czekaj. Powstał nowy odcinek drogi na długości 1320 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym oraz odwodnieniem i kanałem technologicznym. Koszt realizacji zadania wynosił 5,4 mln zł (w tym pozyskane przez Samorząd Ropczyc dofinansowanie w wysokości 3,1 mln zł). Zadanie to otworzyło tereny inwestycyjne określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego o powierzchni ponad 70 ha. Końcem bieżącego roku rozpoczęto również przebudowę ul. Brzozowej. Wartość zadania to ponad 2,7 mln zł; w tym dofinansowanie w kwocie 1,6 mln zł. W całej gminie wybudowano również ponad 1,5 km chodników dla pieszych, m.in. przy ul. Zielonej, ul. Pułaskiego, w Łączkach Kuch. przy drodze wojewódzkiej 986 oraz przy drodze powiatowej w Gnojnicy Dolnej, w ramach pomocy powiatowi ropczycko-sędziszowskiemu. Samorząd Ropczyc zainwestował także w wymianę dotychczasowych lamp sodowych i rtęciowych na ledowe. Są one tańsze w eksploatacji, przyjazne dla środowiska i, przede wszystkim, przyczynią się do ograniczenia wydatków na oświetlenie. Obecnie trwa wymiana i konserwacja ponad 2000 opraw na terenie całego miasta i gminy. W roku 2021, po ponad 20 latach funkcjonowania targowiska przy ul. św. Barbary, zwanego potocznie przez mieszkańców „zielonym rynkiem”, Samorząd Ropczyc podjął decyzję o jego kompleksowej przebudowie. Inwestycja kosztowała blisko 1,9 mln zł, z czego 800 tys. zł udało się pozyskać ze środków Unii Europejskiej. W okresie wakacyjnym Ropczycom przybyła kolejna inwestycja mieszkaniowa – blok na ul. Mehoffera 9 dla 24 rodzin, o łącznej powierzchni 1141 m2. Wybudowany został za blisko 5 mln zł przez gminną spółkę TBS. Powstała też odpowiednia infrastruktura parkingowa oraz ciągi piesze i drogowe. To już trzeci blok wybudowany przez gminną spółkę TBS przy ulicy Mehoffera. Jest przykładem pożytecznej działalności gminy na rzecz mieszkańców, realizowanej przez bardzo nieliczne samorządy. Budownictwo mieszkaniowe w gminie Ropczyce rozwija się również dzięki współpracy z firmą SGL deweloper z Rzeszowa, która buduje mieszkania na sprzedaż. W 2021 roku został oddany do użytku pierwszy 9-piętrowy blok, a w budowie jest następny podobny budynek. Gmina podjęła się także budowy nowego dworca autobusowego w Ropczycach. Obecnie jest to stan surowy zamknięty budynku. Nowy dworzec będzie mniejszy, bardziej nowoczesny i energooszczędny, dostosowany do aktualnych warunków technicznych oraz potrzeb mieszkańców. Koszty jego utrzymania powinny być ok. 60% mniejsze, niż obecnego budynku. Wartość inwestycji to ponad 2,7 mln zł. W zakresie wodno-kanalizacyjnym zakończono pierwszy etap budowy sieci wodociągowej w Lubzinie i Okoninie. Końcem roku rozpoczął się również II etap budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Skorodeckiego w Ropczycach.