Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Ropczycach

W poniedziałek, 25 marca miała miejsce ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Podczas tej kadencji miały miejsce wydarzenia bez precedensu, takie jak pandemia COVID-19, wybuch wojny w Ukrainie czy skok inflacji do niebotycznych poziomów. Pomimo tego udało się wykonać wiele inwestycji i działań, które przyczyniają się do rozwoju gminy.

Podczas kadencji wybudowano m.in.: halę widowiskowo-sportową przy Szkole Podstawowej nr 1, targowisko miejskie, dworzec autobusowy, szkołę w Brzezówce, a później żłobek i przedszkole, remizę OSP w Małej. Zagospodarowano teren po rozbiórce starego dworca PKS. Wybudowaliśmy boiska przyszkolne na kwotę 2,2 ml zł. Poszerzyliśmy infrastrukturę sportową, w tym m.in.: remont Ogródka Jordanowskiego, nowoczesny tor rowerowy pumptrack, miasteczka rowerowe przy szkołach, skatepark, siłownie przyszkolne. Wykonaliśmy oświetlenia przy boiskach w Gnojnicy Dolnej oraz Czekaju. Wybudowaliśmy infrastrukturę liniową, w tym sieć wodociągową o łącznej długości 24,5 km za kwotę ponad 9,2 mln oraz sieć kanalizacyjną o łącznej długości ponad 55 km za kwotę prawie 20 mln zł. W ostatniej kadencji budowa i remonty dróg pochłonęły blisko 28 mln zł, a największymi zadaniami były: modernizacja
ul. Brzozowej oraz dwu-etapowa rozbudowa ulicy Przemysłowej celem otwarcia nowych terenów inwestycyjnych na osiedlu Czekaj. Końcem kadencji udało się rozpocząć wyczekiwaną budowę nowej szkoły z halą sportową na osiedlu Witkowice.