Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Ogłoszenie o naborze do Rady Społeczno – Gospodarczej ZIT DROF

Gmina Ropczyce informuje, że Gmina Miasta Dębica – jako Lider Związku ZIT DROF celem zapewnienia udziału partnerów społeczno – gospodarczych i podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT DROF), ogłasza nabór kandydatów na członków RADY SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ ZIT DROF

Ogłoszenie o naborze do Rady Społeczno Gospodarczej ZIT DROF
Załącznik nr 1 – Regulamin Rady Społeczno – Gospodarczej ZIT DROF 
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy