Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Nowy samorządowy żłobek na osiedlu Mehoffera

Dziś miało miejsce symboliczne wmurowanie cegły pod samorządowy żłobek z przedszkolem na osiedlu Mehoffera w Ropczycach. Wmurowania dokonali burmistrz Bolesław Bujak wraz z Zastępcą, Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz radnymi z komisji oświaty, kultury i sportu.

Jego budowa ruszyła w lipcu, a planowany termin otwarcia to 1 września 2024 roku.

Dzięki budowie kolejnego żłobka, wszystkie dzieci z listy oczekujących znajdą miejsce w tej placówce.

Samorząd Ropczyc w nowym obiekcie przewidział 5 oddziałów żłobkowych dla 40 dzieci i 1 oddział przedszkolny dla 25 dzieci.

Inwestycja będzie kosztować blisko 4 miliony 100 tys. zł. z czego gmina pozyskała 1,7 mln dofinansowania z programu Maluch+. Całość inwestycji to również plac zabaw, wyposażenie, które pochłonie dodatkowe kilkaset tysięcy złotych.

Złożony jest wniosek na 650 tysięcy złotych (85% dofinansowania) w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na wyposażenie części przedszkolnej, placu zabaw i pokrycie kosztów funkcjonowania oddziału przez 12 miesięcy.

Wykonawcą tej inwestycji jest firma Tar-Bud Dominika Tarczyńskiego, która ma spore doświadczenie w budowaniu między innymi placówek oświatowych.