Nowoczesny budynek oświaty i kultury

Na ukończeniu są prace związane z przygotowaniem ostatecznego projektu wykonawczego nowoczesnego budynku oświaty i kultury, który stanie w miejscu po dawnym dworcu PKS. Gmina Ropczyce uzyskała już pozwolenie na jego budowę.

Nowy obiekt będzie pełnił trzy funkcje: sali koncertowo-kinowej z zapleczem, szkoły muzycznej i biblioteki. Budowa będzie realizowana etapami.

W pierwszym etapie planuje się budowę biblioteki, na którą Gmina Ropczyce pozyskała środki w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia. Inwestycja rozpocznie się w czwartym kwartale 2024 r.