Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Nowa droga – nowe perspektywy

Dzisiaj burmistrz Bolesław Bujak wraz z radnymi odwiedzili zakończoną już budowę łącznika ul. Przemysłowej z ul. Wyszyńskiego. Razem z radnymi oraz dyrektorem firmy wykonawczej EUROVIA Polska dokonali symbolicznego otwarcia nowego odcinka drogi gminnej. Była to największa inwestycja drogowa gminy w 2023 roku. To 1200 m trasy, z jezdnią o szerokości 5,5 m i 3-metrowym ciągiem pieszo-rowerowym, stanowi ważny element rozwijającej się infrastruktury gminy, dostosowany do nacisków towarowych.

Wartość tej inwestycji wyniosła prawie 5,8 mln zł, z czego 5 mln zł pochodzi z dofinansowania Programu Rządowego Fundusz Polski Ład. W ramach zadania wykonano również drugi odcinek o długości blisko 200 m i szerokości 7 m, będący drogą boczną przedłużenia ul. Przemysłowej. Stanowi on pierwszy etap budowy kolejnego odcinka drogi w ramach skomunikowania terenów inwestycyjnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ta nowa droga nie tylko usprawni ruch w tej części miasta, ale także otwiera nowe perspektywy rozwoju gospodarczego na terenach inwestycyjnych. Jest to znaczący krok w kierunku budowy infrastruktury pod nowe przedsiębiorstwa w obszarze strefy przemysłowej Czekaja.