Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Od dnia 1 stycznia 2021 r. można składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według nowego wzoru (zamieszczonego poniżej) uwzględniającą ulgę za kompostowanie wprowadzoną uchwałą NR XXVIII/276/20 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH z dnia 30 listopada 2020 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne pod linkiem:
https://ropczyce.bip.net.pl/?c=337

PLIKI DO POBRANIA

Deklaracja

Oświadczenie