Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Burmistrz Ropczyc ogłasza otwarty nabór na Partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko, działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa  (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno – ekologicznych) – nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm. ) oraz art. 39 ust. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), 

Głównym celem partnerstwa będzie realizacja projektu polegającego na zakupie sprzętu i/lub pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych.

Zainteresowane i uprawnione podmioty proszę  o złożenie oferty w siedzibie gminy tj. Urząd Miejski w Ropczycach, 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1, pok. 208 – sekretariat na II piętrze lub przesłać na adres (liczy się data wpływu do Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2023 r. do godz. 15.30.

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Ropczyce www.ropczyce.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ropczyce.

Ogłoszenie Burmistrza Ropczyc o otwartym naborze na Partnera do projektu