Modernizowana ropczycka ciepłownia PEC otrzyma status efektywnego systemu ciepłowniczego

Gminna Spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach realizuje inwestycję pod nazwą „Dostosowanie kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem modułów ORC”. Oznacza to, że spółka PEC przez najbliższe lata będzie mogła produkować prąd na własne potrzeby, a ewentualną nadwyżkę sprzedać.

Aby dostosować kotłownię PEC do „efektywnego systemu ciepłowniczego” potrzebna była rozbudowa istniejącej kotłowni węglowej z kotłami typu WR. Łączna moc cieplna z modułów ORC to minimum 3,2 MWt ciepła pochodzącego z kogeneracji i 0,17 MWe energii elektrycznej netto. Inwestycja nie wyklucza w przyszłości zmiany paliwa jako źródła ciepła.

Wniosek o udzielenie dotacji i pożyczki, które dały łącznie 100% pokrycie finansowania inwestycji, złożony został jeszcze w listopadzie 2019 r. w ramach nowego programu „Ciepłownictwo Powiatowe”, który przeznaczony był na dostosowanie źródła ciepła do statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego”. W 2022 roku konieczne było aneksowanie umowy na realizację tej inwestycji, w związku ze znacznym wzrostem cen materiałów i usług. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to ponad 10,5 miliona zł.

Inwestycja modernizacyjna do statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego” pozwoliło zrealizować modernizację sieci ciepłowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Projekt został zakończony w październiku 2022 roku. Wartość wynosiła ok. 7 mln zł, przy dofinansowaniu 85 %.