Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Miasteczka ruchu rowerowego już cieszą naszych uczniów

Miasteczka ruchu rowerowego już cieszą naszych uczniów. Pierwsze testowe przejazdy już mają za sobą. W części szkół przeprowadzone zostały już zajęcia pozwalające dzieciom zapoznać się z zasadami poruszania w ruchu drogowym oraz właściwego zachowania podczas samodzielnej drogi do szkoły.

✅Stacjonarne miasteczka rowerowe zlokalizowane są przy Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach im. Seweryna Udzieli i Zespół Szkół – Czekaj

▶️Natomiast sześć mobilnych miasteczek rowerowych przekazano szkołom podstawowym w Niedźwiadzie Dolnej, Łączkach Kucharskich, Gnojnicy Dolnej, Lubzinie oraz SP nr 1 i SP nr 3 w Ropczycach.
▶️ Inwestycja Gminy Ropczyce sfinansowana została w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

Całkowita wartość wyniosła ponad 538 tysięcy zł, w tym dofinansowanie to ponad 457 tys. zł.
Ćwiczenia w bezpiecznych miasteczkach rowerowych zapewne ułatwią zdanie egzaminu na kartę rowerową.