LX Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach

28 kwietnia 2023 r. odbyła się LX Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach, w której uczestniczył m.in. dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotr Miąso. Jego obecność była związana z punktem obrad dotyczącym niezbędnej przebudowy drogi wojewódzkiej 986, zwłaszcza w granicach miasta i gminy Ropczyce.

Gmina Ropczyce zabiega o gruntowną przebudowę tej drogi w związku z planami budowy węzła autostradowego w Ostrowie, co radykalnie wpłynie na zwiększenie ruchu samochodowego na drodze 986 od planowanego zjazdu w Ostrowie do obwodnicy Ropczyc i dalej w kierunku Wiśniowej, do granicy w Barwinku. Dyrektor Piotr Miąso, w imieniu właściciela drogi, marszałka województwa podkarpackiego, przedstawił plany inwestycyjne w zakresie jej przebudowy. W czerwcu tego roku ogłoszony zostanie przetarg na budowę wiaduktu nad linią kolejową na osiedlu Ropczyce-Czekaj, a niedługo potem kolejne przetargi: na remont mostu w Ostrowie i modernizację odcinka drogi 986.

Ten punkt obrad zakończył się przyjęciem stanowiska (w formie uchwały) Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa, w którym Gmina Ropczyce domaga się jej przebudowy i deklaruje udział finansowy w kosztach opracowania projektu technicznego.

Tego samego dnia radni przyjęli również, w formie uchwały, stanowisko w sprawie upamiętnienia papieża Polaka, świętego Jana Pawła II, wyrażając tym samym szacunek dla Ojca Świętego oraz jego dzieła i wkładu w dzieje Polski, Europy i świata. W stanowisku znalazł się apel, aby nie ulegać pochopnym opiniom, zbędnej krytyce i niepotrzebnym emocjom.