Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Konsultacje planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego

22 listopada 2023 r. rozpoczęliśmy konsultacje społeczne projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego” obejmującego Gminę Miasta Dębica, Gminę Dębica, Gminę Ropczyce i Gmina Żyraków. Konsultacje potrwają do dnia 8.12.2023 r.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (z ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) jest dokumentem strategicznym, nastawionym na poprawę i zapewnienie jak najlepszego dostępu do celów codziennych podróży wszystkich mieszkańców DROF oraz mieszkańcom gmin ościennych, którzy korzystają z systemu transportu na terenie całego DROF.
Jakie kierunki rozwoju są priorytetowe w zakresie mobilności dla naszego obszaru?
W jakim zakresie powinna być prowadzona współpraca samorządów?
Czy wskazane cele w dokumencie są właściwe? Jak powinniśmy rozwijać transport?
To tylko niektóre z aspektów poruszonych w przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie dokumentu.

Ropczycki Samorząd serdecznie zaprasza wszystkich Państwa do wyrażenia własnej opinii, określenia preferencji transportowych. Wspólnie budujmy cały obszar DROF, który będzie przyjazny dla ludzi i przyrody. Wszystkie najważniejsze sprawy chcemy konsultować z mieszkańcami, ponieważ ich zdanie jest kluczowe w wielu kwestiach. To mieszkańcy najlepiej wiedzą, co jest potrzebne im w ich najbliższym otoczeniu, dlaczego więc z tej wiedzy nie skorzystać.

Projekt „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego” dostępny jest do pobrania na stronie internetowej: https://debica.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-planu-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-drof.html  

Po zapoznaniu się z przygotowaną propozycją projektu dokumentu, można formułować do niego swoje uwagi i sugestie. W konsultacjach można wziąć udział:

Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica           

z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”,