Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Jarmark Stropkovski ⏺ Konferencja miasta partnerskich

W dniach 4-6 sierpnia w Stropkovie na Słowacji odbyły się tradycyjne Dni Miasta zwane potocznie Jarmarkiem Stropkovskim. W ramach współpracy partnerskiej, na zaproszenie miasta Stropkov, delegacja Samorządu Ropczyc na czele z burmistrzem Bolesławem Bujakiem wzięła udział w jego otwarciu oraz konferencji miast partnerskich. Obecni byli także przedstawiciele Korczyny, Bobowej, Biłgoraja, Biliny (Czechy) oraz Nowowołyńska (Ukraina).

Co roku miasto Stropkov obchodzi Jarmark Stropkovski, które cieszy się już blisko 30-letnią tradycją. Zarówno władze miejskie, jak i mieszkańcy, wspólnie uczestniczą w tej doniosłej okazji. Spotkanie było okazją do obejrzenia wystaw, występów zespołów folklorystycznych oraz wymiany poglądów na temat dorobku kulturalnego i gospodarczego.

Partnerstwo między miastami z różnych krajów to szczytna idea prowadząca do ogólnego rozwoju kulturalno-gospodarczego i sportowego. Dzięki kontaktom międzynarodowym poznajemy inną kulturę, języki, obyczaje – wzbogacając naszą wiedzę. Stropkov i Ropczyce już w 2003 r. podpisały porozumienie o współpracy i od tego czasu budują partnerskie więzi oparte m.in. na wymianie zespołów tanecznych i muzycznych, klubów sportowych, organizacji wydarzeń kulturalnych, konferencji naukowych, ale także doświadczeń w zakresie budowy infrastruktury technicznej miast.