Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Informacja o przedsięwzięciu gminy dofinansowywanym ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w 2023 r.

INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU GMINY DOFINANSOWYWANYM ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW i WFOŚIGW W 2023 ROKU

1) Nazwa zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce 

2) Wartość ogólna przedsięwzięcia wynosiła: 205 301,43 zł

3) Wysokość oraz forma dofinansowania:

Ø 122 154,35  – dotacja ze środków Funduszy,

Ø  83 147,08  – środki Gminy Ropczyce

4) Ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest: 404,85 Mg, 

na 151 posesjach.