Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Informacja

Burmistrz Ropczyc informuje, że na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) – w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 5 dnia przed dniem wyborów (tj. do 10.10.2023 r.), każdy wyborca może złożyć pisemny wniosek utrwalony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony o udzielenie informacji, czy został w spisie ujęty.