Happeningiem uczciły 120 rocznicę urodzin księdza dra Jana Zwierza

8 września na ropczyckim rynku dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach, wesołym happeningiem uczciły 120 rocznicę urodzin księdza dra Jana Zwierza – lokalnego społecznika, wychowawcę młodzieży i patrioty, człowieka, który dbał o rozwój naszego miasta, ale też o ład i porządek.

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, młodzież oraz dyrektor SP Nr 1 Ewa Wośko, złożyli kwiaty pod pomnikiem dla upamiętnienia tych urodzin. Happening poruszał tematykę ochrony środowiska, która zawsze była bliska dla ks. Zwierza.
Wielu mieszkańców Ropczyc pamięta go, jako osobę, która uczyła jak ważnym jest dbanie o środowisko. Niejednokrotnie zwracał uwagę, aby wrzucić papierki do kosza, albo podnieść je z chodnika.

Ks. dr Jan Zwierz urodził się 8 września 1903 roku. Do Ropczyc trafił we wrześniu 1929 roku. Wtedy to został proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. Był współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ropczyce (późniejsze Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej). Podczas okupacji hitlerowskiej organizował w Ropczycach nowe szkoły: ogrodniczą i mechaniczną. Wszystko po to, by uchronić uczącą się młodzież przed wywózką na roboty przymusowe do Rzeszy. Zaraz po wyzwoleniu dzięki jego staraniom w mieście uruchomiono Gimnazjum i Liceum Mechaniczne oraz Szkołę Ogrodniczą. Jan Zwierz był do 1949 roku dyrektorem obydwu szkół. Całe swoje życie pracował na rzecz mieszkańców Ropczyc. Przez 50 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej. W latach 1958–1964 przewodniczył Radzie Gminnej Kasy Spółdzielczej (od 1961 roku Banku Spółdzielczego w Ropczycach). Był również przewodniczącym miejscowego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Działał aktywnie w zarządach Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Zmarł 19 maja 1995.