Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Gminny Dzień Kobiet

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest na całym świecie. Tego dnia uznawane są zasługi wszystkich kobiet bez względu na jakiekolwiek podziały: narodowościowe, kulturowe, gospodarcze czy polityczne. Uznanie dla kobiet za ich pracę, poświęcenie i oddanie wyraził Bolesław Bujak, Burmistrz Ropczyc, który podczas niedzielnych uroczystości Gminnego Dnia Kobiet, podkreślał nieocenioną rolę kobiet. Nie zapomniał również o ukraińskich kobietach i ich trudnej sytuacji.

Rok 1975 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Kobiet. W tym roku po raz pierwszy obchodzono na świecie Międzynarodowy Dzień Kobiet (8 marca). Dwa lata później, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, na mocy której Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie mógł być obchodzony w dowolnie wybranym przez państwa członkowskie dniu. Przyjmując rezolucję Zgromadzenie Ogólne uznało znaczącą rolę kobiet w rozwoju społecznym oraz procesach pokojowych. Wezwano również do zakończenia dyskryminacji oraz udzielenia większego wsparcia kobietom, aby mogły w pełni i na równych prawach uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym.