Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Gmina Ropczyce przygotowuje kolejny plan zagospodarowania przestrzennego

Trwają prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w Ropczycach w rejonie ulic: Skorodeckiego, Wyszyńskiego i Niwy. Głównym przeznaczeniem tego obszaru będzie zabudowa wielorodzinna blokowa wraz z infrastrukturą społeczną i techniczną oraz systemami komunikacji.

➡️W ostatnich dniach Burmistrz Ropczyc wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego spotkał się z urbanistą, który przygotowuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Celem spotkania było doprecyzowanie rozwiązań, wariantów rozmieszczenia zabudowań, obszarów zieleni i terenów pod usługi.

➡️Przygotowywany plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Skorodeckiego, Wyszyńskiego i Niwy to obszar 44 hektarów na którym powstanie zabudowa blokowa, usługowo-handlowa oraz zielone tereny rekreacyjne: parki i place zabaw. Koncepcja zakłada wybudowanie mieszkań dla ponad 3 tysięcy mieszkańców w perspektywie kilkunastu lat, przy optymalnym wykorzystaniu planów pod budowę.

➡️Opracowany plan zostanie wyłożony do publicznej wiadomości, aby mieszkańcy mogli się z nim zapoznać i zgłosić ewentualne uwagi.

Informacja o wyłożeniu planu będzie zamieszczona w BIP Gminy Ropczyce w zakładce Ogłoszenia, informacje -> Gospodarka przestrzenna, gdzie już znajduje się ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu, wraz z mapą z granicami opracowania.