Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

Infrastruktura drogowa dla samorządu Ropczyc zawsze miała ogromne znaczenie. Gmina dokładnie analizuje stan techniczny dróg, identyfikuje najbardziej pilne problemy i opracowuje plany modernizacji, uwzględniając zarówno kwestie bezpieczeństwa, jak i optymalizację przepływu ruchu. Dlatego też, zdecydowana większość tegorocznej nadwyżki budżetowej przeznaczona zostanie na przebudowę i remont dróg gminnych.

W maju został rozstrzygnięty przetarg, w którym remonty podzielono na pięć części. W ramach części I wyremontowane zostaną odcinki dróg gminnych w Ropczycach, Lubzinie i Łączkach Kucharskich. Część II obejmie drogi w Niedźwiadzie, Okoninie i Gnojnicy. Łączna długość remontowanych odcinków w ramach obu części wyniesie ponad 4 km. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy. W ramach części III wykonany zostanie remont miejsc postojowych przy ul. Iwaszkiewicza 4 w Ropczycach. Wykonawcą tego etapu będzie firma Usługi Brukarsko Budowlano-Handlowe Jan Wrona z Brzezówki. Część IV obejmie remont drogi do pomnika w Małej na długości 263 m. Wykonawcą jest Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady. Ostatnia część to remont drogi gminnej w Niedźwiadzie na długości 150 m. Wykonawca to firma Usługi Budowlano-Drogowe Robert Darłak z Gnojnicy.

Łączna wartość całej inwestycji to ok. 3,8 mln zł. Kwota pochodzić będzie w 100% z budżetu gminy Ropczyce. Prace przy remontach  potrwają do końca wakacji.

Największym zadaniem drogowym realizowanym w naszej gminie w roku bieżącym jest budowa dróg gminnych w rejonie ul. Przemysłowej. Wartość inwestycji to ponad 5,7 mln zł, z czego prawie 5 mln zł stanowi dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania zostanie wybudowany odcinek drogi gminnej o długości 1015 m stanowiący połączenie zrealizowanego w roku 2021 przedłużenia  ul. Przemysłowej z drogą powiatową ul. Wyszyńskiego. Będzie on posiadał jezdnię o szerokości 5,5 m wraz z odwodnieniem oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3m. Zadanie obejmuje również budowę drugiego odcinka o długości blisko 200 m i szerokości 7 m, będącego drogą boczną od ul. Przemysłowej, a stanowiącego pierwszy etap budowy kolejnej drogi w ramach skomunikowania terenów inwestycyjnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane zakończenie inwestycji to przełom października i listopada br.

Na przełomie maja i czerwca rozpoczną się również remonty cząstkowe oraz likwidacja przełomów w nawierzchniach dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ropczyce. Wartość robót to ponad 230 tys. zł.