Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV i HCV

Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV i HCV to kampania, która zachęca organizacje partnerskie: instytucje, samorządy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie do jednoczenia się na tydzień, dwa razy w roku, w celu zintensyfikowania testowania i promowania świadomości na temat korzyści płynących z wczesnego wykrywania HCV i HIV.

Inicjatywa ta, rozpoczęta w 2013 r. przez HIV in Europe (obecnie EuroTEST), stała się szeroko rozpoznawalnym wydarzeniem, w którym co roku uczestniczy wiele organizacji.

W tym roku ETT będzie organizowany po raz dziesiąty w dniach 20-27 listopada. Kampania przebiega zawsze pod hasłem Testuj. Lecz. Zapobiegaj.

Więcej informacji można znaleźć na https://www.testingweek.eu/campaign-materials/, także logo w języku polskim.

W punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) można wykonać test w kierunku HIV bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo. W większości z nich istnieje możliwość wykonania szybkich testów w kierunku kiły i HCV.

Adresy PKD można znaleźć na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS: https://aids.gov.pl/pkd/