Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Dzień Edukacji Narodowej

14 października to Dzień Edukacji Narodowej, święto oświaty i szkolnictwa wyższego, wszystkich nauczycieli, pedagogów i pracowników związanych z instytucjami oświatowymi. W hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, na zaproszenie burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele szkół, przedszkoli oraz żłobka z terenu miasta i gminy, a także emerytowani nauczycieli oraz radni z komisji oświaty i zaproszeni goście.

Burmistrz Bolesław Bujak jako organ prowadzący szkoły, złożył Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty wyrazy szacunku oraz serdeczne podziękowania za pracę, trud i entuzjazm, włożone w proces kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Życzył by codzienne obowiązki i zaangażowanie, których owocem jest przygotowanie uczniów do godnego społecznego życia, zasługiwała na najwyższe uznanie. Podkreślił, że pomimo ciągłych zmian w systemie szkolnictwa, priorytetem Samorządu jest stworzenie jak najlepszych warunków do kształcenia młodych ludzi.

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej było również okazją do wyróżnień i odznaczeń najbardziej zasłużonych nauczycieli i pracowników oświaty, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w rozwój szkolnictwa oraz wychowanie młodego pokolenia, a także przyczynili się do promocji szkoły i Ropczyc.

Zwieńczeniem uroczystości był recital Krzysztofa Kiljańskiego z zespołem, a także wystawa rysunku i malarstwa autorstwa Kamili Dziedzic.