Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Dofinansowanie na zabytki

Gmina Ropczyce złożyła pięć wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na łączną kwotę prawie 1 mln 365 tysięcy złotych. Niestety, tylko dwa z pięciu otrzymały dofinansowanie. Nie było uzasadnienia do odrzuconych wniosków. W sumie kwota przyznanej dotacji to nieco ponad 654 tysięcy zł. To najniższa kwota dotacji przyznana na samorząd spośród wszystkich gmin powiatów ropczycko-sędziszowskiego i dębickiego.

Przed złożeniem wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków burmistrz Bolesław Bujak zorganizował spotkanie z proboszczami parafii z terenu gminy, aby skonsultować potrzeby konserwatorskie i możliwości pozyskania funduszy.
Samorządy mogły ubiegać się o pieniądze w trzech kategoriach do 150 tys. zł, do 500 tys. zł oraz do 3,5 mln zł.

Dofinansowanie otrzymały:
✅Parafia Św. Michała Archanioła w Małej na zabezpieczenie pokrycia gontowego dachu i elewacji kościoła – 167 046,88 zł
✅Parafia Św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie na remont i konserwację elewacji północnej kościoła – 484 269,77 zł

Dofinansowania nie otrzymały:
❎Parafia Św. Michała Archanioła w Ropczycach – Witkowicach
❎Parafia Przemienienia Pańskiego w Ropczycach
❎Centrum Kultury w Ropczycach